Dành cho bộ phận tiếp nhận thông tin từ hệ thống

DAISAN Sourcing nhằm tạo cơ hội kinh doanh cho các thành viên
Gold Supplier với các tập đoàn trong Fortune 500, các tập đoàn bán lẻ toàn cầu, các công ty đa quốc gia và các công ty kinh doanh quốc tế.

Chương trình Sourcing là hoạt động trực tuyến dành cho các nhà nhập khẩu lớn tìm kiếm các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn